Vodáci Hronov

O nás

Vítáme Vás na stránkách VODÁKŮ HRONOV.

Aktuální články z proběhlých akcí pravidelně zveřejňujeme na našich facebookových stránkách.

Činnost dětského oddílu naleznete na stránkách Lo3.

Motto

Spolek VODÁCI HRONOV z.s. má svoji základnu na břehu řeky Metuje mezi fotbalovým stadionem a obchodem Penny. Naší členskou základnu tvoří příznivci vodáckého sportu všech věkových kategorií z širokého okolí. Během roku pořádáme sjezdy řek různých obtížností, a to v okolí města Hronova, tak i po celé České republice či v zahraničí. Právě letní prázdninové domácí i zahraniční akce, tvoří nosný program naší činnosti a jsou vyvrcholením každoroční vodácké sezóny. I v dnešní moderní uspěchané době se stále snažíme dodržovat nepsaný kodex o úctě k přírodě a ostatním lidem. K tomu vedeme mladou generaci a nové příchozí vodáky, kteří si s námi užívají legraci i adrenalin na řekách a ostatních společných akcích. Výchovu mladé vodácké generace, má ve své náplni náš oddíl mládeže TOM 3802 Lotři Hronov.

Statut spolku

VODÁCI HRONOV z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob, provozující sportovní, tělovýchovnou a hospodářskou činnost, která směřuje zejména k rozvoji a tělesné a psychické zdatnosti jeho členů. VODÁCI HRONOV z.s. je ve smyslu ustanovení § 214 násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Předmět činnosti

Účelem spolku je vytvářet podmínky k provozování sportu, tělovýchovy, turistiky a dalších volnočasových aktivit včetně osvětové a hospodářské činnosti.