Logo Vodáci

Vodáci Hronov

Přihlásit

Motto
Jsme občanské sdružení Vodácký oddíl Hronov. Svoji základnu máme na břehu řeky Metuje mezi fotbalovým stadionem a obchodním centrem PENY. Členskou základnu tvoří příznivci vodáckého sportu všech věkových kategorií. Jsme otevřené sdružení, které na svých akcích přivítá i zájemce z řad široké veřejnosti.
Pořádáme sjezdy řek v okolí města Hronova (Metuje, Úpa, Zdobnice), ale i dalších řek po celé České republice i v zahraničí (Rakousko, Slovinsko, Polsko, Slovensko). Právě letní prázdninové domácí i zahraniční akce, tvoří nosný program naší činnosti a jsou vyvrcholením každoroční vodácké sezóny.
Stále se snažíme dodržovat nepsaný kodex o úctě k přírodě a ostatním lidem. K tomu vedeme mladou generaci a nové příchozí vodáky, kteří si s námi užívají legraci i adrenalin na řekách a ostatních společných akcích. Výchovu mladé vodácké generace, má ve své náplni náš oddíl mládeže LOTŘI.

TĚŠÍME SE I NA VÁS !!


Statut sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružení občanů ve znění pozdějších předpisů. Je dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu osob, které se dohodly podle pravidel na společné činnosti směřující k uspokojování společenských a dalších zájmů a potřeb svých členů.

Předmět činnosti
Vodácký oddíl Hronov je sdružením lidí, jež vytváří podmínky k provozování sportu,tělovýchvy, turistiky a dalších pohybových i volnočasových aktivit, včetně osvětové a hospodářské činnosti.