Logo Vodáci

Vodáci Hronov

Přihlásit

O nás

Vítáme Vás na stránkách VODÁKŮ HRONOV.
Aktuální články z proběhlých akcí pravidelně zveřejňujeme na našich facebookových stránkách.
Činnost dětského oddílu naleznete na stránkách Lo3.

 PA280725 P7050010

Motto
Spolek VODÁCI HRONOV z.s. má svoji základnu na břehu řeky Metuje mezi fotbalovým stadionem a obchodem Penny. Naší členskou základnu tvoří příznivci vodáckého sportu všech věkových kategorií z širokého okolí. Během roku pořádáme sjezdy řek různých obtížností, a to v okolí města Hronova, tak i po celé České republice či v zahraničí. Právě letní prázdninové domácí i zahraniční akce, tvoří nosný program naší činnosti a jsou vyvrcholením každoroční vodácké sezóny. I v dnešní moderní uspěchané době se stále snažíme dodržovat nepsaný kodex o úctě k přírodě a ostatním lidem. K tomu vedeme mladou generaci a nové příchozí vodáky, kteří si s námi užívají legraci i adrenalin na řekách a ostatních společných akcích. Výchovu mladé vodácké generace, má ve své náplni náš oddíl mládeže TOM 3802 Lotři Hronov.

Statut spolku
VODÁCI HRONOV z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob, provozující sportovní, tělovýchovnou a hospodářskou činnost, která směřuje zejména k rozvoji a tělesné a psychické zdatnosti jeho členů. VODÁCI HRONOV z.s. je ve smyslu ustanovení § 214 násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Předmět činnosti
Účelem spolku je vytvářet podmínky k provozování sportu, tělovýchovy, turistiky a dalších volnočasových aktivit včetně osvětové a hospodářské činnosti.

 

 

P4030112 P7060103